Wisseltruc

Een aantal mensen met minder goede bedoelingen maken van de rommelmarkt gebruik om de zogenaamde wisseltruc toe te passen. Let hier