Rommelmarkt 30 juni 2020 – Jaarmarkt Opwijk

Gratis opstellen vanaf 8u00 , rondgang met collectebus. Inschrijven verplicht - plaats Marktstraat en Processiestraat.